Fond ohrožených dětí

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Pardubice

Fond ohrožených dětí

spolek

Klokánek nabízí přechodnou rodinnou péči dětem ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů, náhradní rodiny nebo jiného zařízení.

Ochrana a pomoc dětem spočívá v uspokojování základních životních pořeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Neposkytuje péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož v zařízení nepracují zdravotníci, není zde bezbariérový přístup apod.

Kapacita zařízení je 12 míst. Jedná se o 3 samostatné bytové jednotky o velikosti 2+kk. Na každém bytě jsou maximálně 4 děti. O děti se starají tzv. tety, které pečují o děti po všech stránkách tak jako v rodině.

Do Klokánku mohou být děti přijaty na základě soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálněprávní ochrany dětí, na dohodu s rodiči nebo na vlastní žádost dítěte.

zařízení neposkytuje sociální služby, má pouze pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

12 dětí

Adresa: Nerudova 880, Pardubice, 530 02

Tel: 466 530 981
E-mail: klokanek.pardubice@fod.cz
Web: www.fodpardubice.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Iva Štaffová, DiS., ředitelka zařízení

Provozní doba: celý rok nepřetržitě