Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Králíky

Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Králíky

Posláním zařízení je realizace ústavní výchovy (dle zákona č. 109/2002 Sb.). Cílem je integrace dívek do civilního, školního a pracovního prostředí.

Cílová skupina:

Dívky ve věku od 15 do 18 let se závažnými poruchami chování a se soudně nařízenou ústavní výchovou či nařízeným předběžným opatřením.

Zařízení provozuje komunitní otevřený režim pracující na principu posilování vývoje autoregulace chování dítěte – vše v rámci soudně nařízené ústavní výchovy. Otevřenost režimu spočívá v integraci děvčat do školního a pracovního života (střední školy a učiliště regionu, rekvalifikační kurzy). Komunitní systém výchovné práce znamená, že výchovná skupina (6 až 8 děvčat) společně se svými vychovateli tvoří komunitní společenství, které pracuje na základě otevřené komunikace a nesení zodpovědnosti za své rozhodování a chování.

Adresa: Komenského 1, Brandýs nad Orlicí, 561 12

Tel: 465 544 280
E-mail: vu.brandys@tiscali.cz,vu.sp@tiscali.cz, vu.kancelar@tiscali.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Eva Šplíchalová, pověřená vedením odl. pracoviště

Provozní doba:

nepřetržitě