Tyfloservis, o.p.s.

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Pardubice

Tyfloservis, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

Služba je určena lidem se zrakovým postižením různého stupně ve věku 15 a více let, jejich rodinným příslušníkům, známým, přátelům a odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle: podpora integrace nevidomých a slabozrakých do společnosti prostřednictvím předávání informací a nácvikem dovedností vedoucích k jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Služby jsou poskytovány ambulantně i v terénu a mají převážně individuální charakter. Středisko se však také zaměřuje na skupinové aktivity. Návštěvu je nutné vždy objednat telefonicky či e-mailem nebo dopisem. Dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. jde o registrovanou službu sociální rehabilitace, která je klientům poskytována bezplatně.

Kde nás najdete: ambulantní služby ve středisku v Hradci Králové, terénní služby v místě bydliště klientů nebo v prostorách Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje v Pardubicích a Oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR v České Třebové a Chrudimi.

Nabízíme služby sociální rehabilitace.

Služby se zaměřují:

  • na poradenství v odzkoušení a výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, v jejich obsluze a efektivním využití, v možnostech získání příspěvku na pořízení pomůcky a kontaktech na dodavatele, v možnostech úprav prostředí, v návazných službách a sociálně právním systému ČR;
  • na nácvik dovedností prostorové orientace a samostatného pohybu, psaní a čtení Braillova písma, psaní na psacím stroji a klávesnici počítače, psaní vlastnoručního podpisu, vnímání reliéfních vyobrazení hmatem, obsluhy náročnějších kompenzačních pomůcek, osvojení si specifických postupů při činnostech v domácnosti a chování v různých společenských situacích.

Služby zaměřené na okolní společnost se týkají poradenství ve specifických potřebách lidí se zrakovým postižením, ve službách a pomůckách pro danou skupinu, v zásadách kontaktu a komunikace a v odstraňování architektonických bariér. Středisko se účastní nejrůznějších osvětových aktivit pro veřejnost a vyvíjí vlastní propagační činnost. Je také odborným garantem praxí studentů či pracovníků jiných organizací.

Denní kapacita ambulantní služby jsou 3 klienti. Denní kapacita terénní služby jsou 2 klienti.

Zdravotně edukační služby poskytované Tyfloservisem se zaměřují na odzkoušení vhodných optických pomůcek a čtecích zařízení a pomůcek pro selfmonitoring včetně zácviku v jejich využívání. Dále na rozvoj dovedností efektivního využívání oslabeného zraku a poradenství ohledně volby vhodného osvětlení a s tím spojených úprav prostředí.

Adresa: Milady Horákové 549/53, Hradec Králové, 500 06

Tel: 495 273 636, 608 572 341
E-mail: pardubice@tyfloservis.cz
Web: www.tyfloservis.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Daniela Morávková, vedoucí

Služby poskytujeme celoročně, každý den, v pondělí až středu od 9:00 do 15:30 hodin, ve čtvrtek od 9:30 do 18:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin.