Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

obecně prospěšná společnost

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Cílová skupina: Rodina a dítě od narození do 7 let s ohroženým vývojem (nedonošenost, komplikovaný porod atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra nebo s kombinovaným postižením.

Služba raná péče je poskytována převážně terénní formou, tzn. formou konzultací v rodinách (v přirozeném prostředí dítěte), v MŠ, SPC, na rehabilitaci, u lékaře atd.

Případně může být služba raná péče poskytována ambulatně. Středisko rané péče v Pardubicích má v pronájmu 3 kanceláře, kuchyňku, sklad, technickou místnost, sociální zařízení a hernu, která je vybavena sedacím nábytkem pro rodiče i děti, stimulačními a didaktickými hračkami, rehabilitačními a kompenzačními pomůckami.

raná péče

Základní činnosti:

  1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  3. sociálně terapeutické činnosti
  4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabízené aktivity:

- konzultace v rodinách

- podpora psychomotorického vývoje dětí

- zapůjčení stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek a literatury

- základní sociální poradenství

- pomoc pri výběru a obstarání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

- pomoc při výběru předškolního či školního zařízení

- zprostředkování kontaktu s rodinami s dětmi se zdravotním postižením

- psychologické konzultace

- podpora komunikačních dovedností dítěte...

volnočasové alternativní aktivity pro rodiny dětí se zdravotním postižením a ohroženým vývojem

110 klientských rodin rodin z Pardubického kraje

Adresa: Bělehradská 389 , Pardubice, 530 09

Tel: 466 641 031, 736 512 613
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz
Web: www.ranapece-pce.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Blanka Brandová

Konzultační hodiny:

- ve Středisku: pondělí 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 15:00 hod. (jinak dle individuální dohody)

- v terénu/rodinách: pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hod.