Šťastný domov Líšnice, o.p.s.

Šťastný domov Líšnice, o.p.s.

Šťastný domov Líšnice, o.p.s.

obecně prospěšná společnost
  • volnočasové aktivity pro děti z pěstounských rodin a pro děti s postižením
  • chránění dílny se zaměřením na chov koní a včel

Cílová skupina: Děti od 2 do 18 let z pěstounských rodin a děti s tělesným postižením.

Poslání a cíle služeb:

  • podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, poradenství, vzdělávání a volnočasových aktivit rodičů a dětí z pěstounských rodin a dětí zdravotně postižených
  • pomoci mladým lidem s postižením, kteří opouští v dospělosti rodinu a nezvládnou bydlet samostatně, zajistit jim plnohodnotný domov s možností realizovat své osobní přání a zajistit jim společenské uplatnění a práci.

Volnočasové aktivity pro děti z pěstounských rodin a pro děti s postižením se zaměřením na výtvarnou činnost, zooterapii, muzikoterapii, cvičení
a vaření.

Naše činnost je na základě „Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ v tomto rozsahu: poskytování a zprostředkování poradenství, pořádání přednášek a kurzů, zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti, zřizování a provozování zařízení pro výkon pěstounské péče.

Vítány jsou rodiny a děti z celé ČR.

V chráněných dílnách zaměstnáváme klienty s postižením, kteří pod odborným dohledem pracují na farmě v Líšnici č. 205.

Adresa: Líšnice 205, Líšnice, 561 84

Tel: 608 428 282
E-mail: ivakaplanova@seznam.cz
Web: www.stastny-domov.cz

Kontaktní osoba:

Šárka Tomanová, koordinátor

Provozní doba:

Víkendové dílny: 8:00 h – 18:00 h (další aktivity dle domluvy).