Stacionář Ústí nad Orlicí

Stacionář Ústí nad Orlicí

Stacionář Ústí nad Orlicí

příspěvková organizace města

Poskytovatel přibližuje své služby běžnému způsobu života s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů, začleňuje uživatele s mentálním postižením do společnosti v co největší možné míře, zároveň s jejich ochranou před zneužitím a zesměšněním, snižuje riziko sociální izolace a zlepšuje kvalitu života uživatelů, poskytovatel zachovává přirozené kontakty s rodinou.

Cílem služby je: Zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, posilovat vlastní samostatnost, získat praktické dovednosti potřebné k běžnému životu, zvládat dovednosti běžného života jako je nakupování, vaření, hygiena, úklid, praní, telefonování, internet, hospodaření s penězi, cestování apod., podpořit v orientaci vlastních právních a sociálních nároků, poskytovat nezbytnou ošetřovatelskou péči, naplňovat individuální potřeby uživatelů při veškerých činnostech.

Denní stacionář Človíček: pondělí – čtvrtek: 06:00 h – 16:00 h, v pátek do 15 hod.

Týdenní stacionář Mezi vámi: od pondělí 06:00 h, do pátku 15:00 h nepřetržitě

Zařízení poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Denní stacionář - 13 uživatelů

Týdenní stacionář 12 uživatelů

Adresa: T. G. Masaryka 123, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 732 163 104, 724 258 278
E-mail: vedouci.stac@csp-uo.cz
Web: www.stacionar-uo.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Vašková, ředitelka

Provozní doba:

Denní stacionář: Po–Čt: 6:00–17:00 hod.,Pá: 6:00–15:00 hod.

Týdenní stacionář: nepřetržitě, Po: 6:00 hod.–Pá: 15:00 hod.