Speciálně pedagogické centrum Kamínek

Speciálně pedagogické centrum Kamínek

Speciálně pedagogické centrum Kamínek

SPC je školské poradenské zařízení při Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí. Nabízíme komplexní péči dětem s postižením a podporu celým těmto rodinám. Naše služby jsou bezplatné, není třeba doporučení lékaře. Objednáváme telefonicky.

Cílová skupina: Děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči.

 • speciálně pedagogickou péči včetně logopedie
 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • pravidelnou speciálně pedagogickou intervenci
 • výjezdy do rodin a zařízení a dlouhodobé vedení dětí
 • integraci dětí se zdravotním postižením
 • metodické vedení škol integrujících děti a žáky se zdravotním postižením
 • půjčování hraček, pomůcek a literatury
 • odborné semináře
 • poradenství v oblasti vzdělávání dětí s autismem  
 • vzdělávání dětí s autismem
 • podpůrnou a alternativní komunikaci
 • bazální stimulaci
 • poradenství v sociální oblasti (příspěvky, dávky…)
 • poradenství pro pedagogické pracovníky v MŠ, ZŠ, SpZŠ, SŠ.

Adresa: Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 523 715, 733 313 749
E-mail: spc.usti@seznam.cz
Web: www.specialnizs-ustino.cz/spc-kaminek

Kontaktní osoba:

Mgr. Lada Štantejská, vedoucí SPC

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 h – 16:30 h