Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR

SONS ČR - Oblastní odbočka a Středisko integračních aktivit Česká Třebová

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR

Oblastní odbočka a Středisko integračních aktivit (SIA), nabízí zrakově postiženým také klubovou činnost v oblastech výuky cizího jazyka, hudby a zpěvu, sportu a ručních prací. Schůzky a akce se uskutečňují v prostorách odbočky v Mlýnské ulici.

Služby jsou poskytovány zdarma.

  • poradenství v oblasti sociálně právní a pracovně právní
  • ukázky kompenzačních pomůcek
  • pomoc při výběru pomůcky a zajištění pomůcky
  • možnost krátkodobého zapůjčení vybraných druhů pomůcek
  • možnost konzultace s pracovníky Tyfloservis, o.p.s. v našich prostorách
  • aktivizační služby, které jsou zaměřeny na začlenění zrakově postižených do společnosti

Adresa: Mlýnská 900, Česká Třebová, 560 02

Tel: 465 535 325
E-mail: ceskatrebova-odbocka@sons.cz
Web: www.sons.cz

Kontaktní osoba:

Psota Ivo, sociální pracovník

Provozní doba:

Hodiny sociálního poradenství:

pondělí: 08:00 h – 12:00 h

úterý: 12:30 h – 16:30 h

čtvrtek: 08:00 h – 10:00 h

Aktivizační služby:

pondělí: 12:30 h – 16:30 h

středa: 08:00 h – 12:00 h, 12:30 h – 16:30 h

pátek: 08:00 h – 12:00 h, 12:30 h – 16:30 h