Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Senior klub města Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Posláním je pomoc seniorům, osobám v tíživé životní situaci, osobám osamělým, s organizací volného času, v navazování kontaktů, začleňování do společnosti, umožněním jejich seberealizace účastí na kulturním životě, na výletech, zájezdech a besedách k různým tématům a zvyšování si tělesné zdatnosti.

SK organizuje zájezdy jak do Polska, tak spolupráci s polským Klubem důchodců a invalidů Bystřice Klodské, na základě podepsané dohody obou subjektů, tak zájezdy po ČR, naučné výlety a vycházky po okolí, besedy, rukodělné a jiné činnosti, výuku práce na počítačích a s internetem, kurzy cvičení paměti a zimní kondiční plavání a další činnosti, vyplývající
ze zájmu členů SK.

Adresa: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 722475129, 722475132, 722475131 – členové komise; 777736562 – JU
E-mail: zdenek.espandr@muuo.cz, csp.uo@seznam.cz
Web: www.csp-uo.cz

Kontaktní osoba:

JUDr. Zdeněk Ešpandr - předseda komise RM

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

Provozní doba:

nepravidelná

úterý: 10:00 h – 12:00 h – kontaktní místo v budově pečovatelské služby města, ul. Masarykova čp. 105, tzv. Sladkovna. Vstup zadním vchodem od jídelny, není bezbariérový.