Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

Senior doprava ČČK

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

Idea projektu je provozování sociální dopravy – přepravy pro seniory, osoby zdravotně postižené a rodiče s dětmi. Jedná se o osoby, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztrátě některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí. Jedná se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní dostupnosti např. návštěvy u lékaře, nákupy atd.

Doprava je realizována na základě telefonického objednání např. k lékaři, na vyšetření a případné ošetření v nemocnici a ve zdravotnickém zařízení, na nákupy a další služby, které zkvalitní život výše uvedených osob. Služba je postupně doplňována o další činnosti – vyzvedávání léků, rozvoz nákupů atd. dle potřeb výše uvedených skupin obyvatelstva. Jedná se o službu nehrazenou zdravotní pojišťovnou z tohoto důvodu je prováděna za příspěvek – poplatek na dopravu.

Adresa: Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 464 649 591, fax: 464 649 590, 774 412 117
E-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu
Web: www.cckuo.cz

Kontaktní osoba:

Maixnerová Ilona, pracovník Senior dopravy ČČK

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 7:00 h – 15:30 h, (nutné objednání v pracovní den před plánovanou jízdou – v den jízdy bez záruky).