Romodrom, o.p.s.

Romodrom, o.p.s.

Romodrom, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

odborné sociální poradenství

Cílové skupině jsou nabízeny služby v rámci: odborného dluhového poradenství (akreditováno), poradenství v oblasti dávek hmotné nouze, podpory vstupu na trh práce a hledání zaměstnání, bydlení, vzdělávání a rekvalifikací, právního poradenství týkajícího se trestní anamnézy uživatele, řešení diskriminace, zprostředkování návazných služeb, doprovodu uživatele v rámci institucí, sociálně zdravotního poradenství a rodinného práva.

Adresa: Sukova třída 1556, Pardubice, 530 02

Tel: 774 792 310
E-mail: bakes@romodrom.cz
Web: www.romodrom.cz

Kontaktní osoba:

Provozní doba: Dle domluvy