Rodinné centrum Srdíčko z.s.

Rodinné centrum Srdíčko z.s.

Rodinné centrum Srdíčko z.s.

zapsaný spolek

Rodinné centrum je nízkoprahovým zařízením v tom smyslu, že program je otevřen široké veřejnosti bez rozdílu vyznání, barvy pleti nebo sociálního postavení. Většina aktivit probíhá jako neřízené činnosti, protože chceme respektovat časově náročné potřeby rodičů a jejich dětí. Chceme povzbuzovat rodiče k odpovědné výchově a vzdělávání svých dětí pod dohledem zkušeného pedagoga. Rodiče se učí být nápomocni svým dětem ve všestranném a zdravém rozvoji. Děti se začleňují do práce v dětském kolektivu a jejich rodiče jsou také navzájem v kontaktu, což působí jako prevence sociálního vyloučení rodičů na rod. dovolené.

Projekt Rodinného centra SRDÍČKO v Ústí nad Orlicí má za cíl poskytovat rodičům, jejich dětem, středoškolské a vysokoškolské mládeži a dalším aktivizační služby, které by je vzájemně společensky propojovaly.

  • pravidelné aktivity v herně a na hřišti (provoz Rodinného centra)
  • jednorázové, převážně víkendové akce
  • kurzy a sebevzdělávací aktivity pro rodiče a děti (počítačové kavárny a kurzy anglického jazyka, ...)
  • aktivity podporující rodiny
  • aktivity podporující rodičovské kompetence, osvětová činnost

Adresa: Mistra Jaroslava Kociana 53, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 604313249, 465525528, 465525525
E-mail: rcsrdicko@jbuo.cz
Web: www.rcsrdicko.estranky.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Marcela Dostrašilová, vedoucí a koordinátor RC

Provozní doba

pondělí: 08:30 h – 12:00 h – RC – výtvarné dílny

středa: 08:30 h – 12:00 h – RC – zpívání, vyrábění, pohyb s dětmi

pátek: 08:30 h – 12:00 h – RC – angličtina pro batolátka;

18:00 h – 24:00 h – Klub deskových her s kavárnou

sobota: 18:00 h – 20:00 h – Sportovní aktivity (1x za 14 dní)