Rett – Community, o.s.

Rett – Community, o.s.

Rett – Community, o.s.

o. s.

Cílová skupina: Dívky postižené Rettovým syndromem a jejich rodiče, opatrovníci, terapeuti a lékaři.

Poslání a cíle služeb: Smyslem činnosti sdružení Rett - Community je pomoc rodinám a dětem s těžkým psychickým a fyzickým postižením v oblastech péče, vzdělávání
a integrace do společnosti a tím i aktivně ovlivnit kvalitu života takto postižených rodin.

Cíle sdružení:

  • sdružit rodiče a rodiny s Rettovým syndromem ke vzájemné výměně zkušeností, poznatků
  • získávat, zpracovávat a distribuovat informace z jednotlivých oblastí z hlediska péče, vzdělávání, integrace, výzkumu a činnosti podobných organizací u nás i ve světě, účast na mezinárodních kongresech o Rettově syndromu a předání nových informací
  • zprostředkovávat poradenskou a další odbornou pomoc rodinám a dětem v oblasti lékařské, sociálně-právní, psychologické a speciálně pedagogické
  • zprostředkovávat aktivity pro volný čas (kultura, hippoterapie, masáže, apod.)
  • přiblížit cestou masmédií široké veřejnosti běžný život rodin s takto postiženými dětmi, vyvolat zájem o pomoc jejich rodinám a přispět tak k začlenění do společnosti
  • vedení a rozšiřování webových stránek jako informačního servisu pro rodiče dívek postižených Rettovým syndromem.

Adresa: Klapálkova 2238, Praha 4, 149 00

Tel: 731 411 012
E-mail: info@rett-cz.com
Web: www.rett-cz.com

Kontaktní osoba:

Pavlína Dupalová, koordinátorka

Provozní doba:

dle domluvy