Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba ČR (středisko Ústí nad Orlicí)

Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Základní strategické cíle PMS – integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti.

Činnost PMS probíhá ve všech fázích trestního řízení a zaměřuje se jak
na práci s pachatelem trestného činu, tak také na spolupráci s poškozenými. Zejména v přípravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím soudu v trestní věci, pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, jak se domoci náhrady škody, ale zejména nabídkou mediace, mimosoudního jednání s pachatelem za účasti prostředníka, jehož cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů a získání morální satisfakce.

Kromě dospělých pachatelů nabízí PMS spolupráci také mladistvým pachatelům, jejich rodinám a poškozeným, která spočívá zejména v mimosoudním řešení situace (mediaci), nabídce vhodných programů
pro mladistvého a jiných výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit už v rámci přípravného řízení. Cílem je zejména urovnání konfliktu, rychlá intervence, náhrada škody poškozenému a návrh vhodného opatření.

Důležitou oblastí činnosti PMS je také zajišťování a kontrola výkonu alternativních trestů a opatření – tj. trestů a opatření vykonávaných
na svobodě (obecně prospěšné práce, podmíněná odsouzení a podmíněná propuštění s dohledem, trest domácího vězení a některá další).

Adresa: Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 635 953, 465 635 406, 731 692 757, fax: 465 635 953
E-mail: rolah@pms.justice.cz
Web: www.pmscr.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Robert Oláh, vedoucí střediska

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 h – 16:00 h