Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Poradna pro rodinu Pardubického kraje organizuje a poskytuje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích. Záměrem a posláním poradny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a sociálně právní pomoc tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny, nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout.

Cílem Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytnout klientům (partnerům, snoubencům, manželům, rodinám a jednotlivcům), kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry, psychologické poradenství, poradenské, psychoterapeutické a sociálně právní služby.

odborné sociální poradenství

Partnerské, předmanželské a manželské poradenství; rodinné poradenství a rodinná terapie; rozvodové a po rozvodové poradenství; individuální poradenství a psychoterapie; první psychologická pomoc v krizových životních situacích; poradenství v oboru závislosti; sociální poradenství.

Adresa: Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí, 562 06

Tel: 465 525 442, 733 522 278
E-mail: usti@poradnapardubice.cz
Web: www.poradnapardubice.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Mačková, vedoucí pracoviště

Provozní doba:

pondělí a středa: 08:00 h – 17:00 h

úterý a čtvrtek: 08:00 h – 14:00 h

pátek: 08:00 h – 12:00 h