Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Poskytujeme komplexní péči o zdravý psychosociální rozvoj dětí od 0 – 26 let, kde zajišťujeme psychologické a speciálně-pedagogické služby pro děti, rodiče a učitele. Zaměřujeme se na diagnostiku a nápravu poruch učení, poruch chování, po rozvodové poradenství, intervenční poradenství lidem s dětmi v těžkých životních situacích, šikanu, agresivitu. Realizujeme programy ve školách na posílení sociálních vztahů ve třídách, které umožňují lehčí začlenění dětí s problémy. Součástí naší práce je rovněž integrace znevýhodněných dětí ve školách a škol. zařízeních a následná pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů. Služba je bezplatná, není potřeba žádné doporučení, je nutné se objednat. Vzhledem k šíři poskytovaných služeb se více dozvíte na webových stránkách.

Cílová skupina: Děti, mládež do 26 let, rodiče, školy, školská zařízení, pedagogičtí prac.

Psychologické poradenství pro děti a rodiče, terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže…), poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně po rozvodové péče), odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace na MŠ, ZŠ, a SŠ, vřazování dětí do spec. tříd a škol, kariérové poradenství, zjišťování předpokladů pro školní docházku, logopedická péče a diagnostika vad řeči, návštěvy školských zařízení, preventivní programy, konzultace, péče o nadané děti včetně integrace, organizace seminářů, přenášek pro učitele a rodiče aj., zajišťování odborné praxe studentů VŠ a VOŠ, preventivní programy ve školách, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence, VTI – metoda video tréninku interakcí ve školách a v rodinách, poradenská činnost, terapeutická činnost, prevence sociálně patologických jevů, metodická činnost, diagnostická činnost.

Adresa: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 525 555, 776 611695, objednání 465 521296
E-mail: info@pppuo.cz
Web: www.pppuo.cz

Kontaktní osoba:

PhDr. Petra Novotná, ředitelka

Provozní doba:

pondělí – pátek: 07:00 h – 15:30 h