Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Pečovatelská služba Ústí nad Orlicí – Kerhartice

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Pečovatelská služba je určena pro seniory a tělesně postižené občany z Ústí nad Orlicí, kteří žijí ve vlastní domácnosti a mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech.

Pečovatelská služba poskytuje seniorům a tělesně postiženým občanům z Ústí nad Orlicí laskavou a odbornou péči ve vlastním domácím prostředí. Snaží se uspokojit tělesné, sociální i psychické potřeby klientů a ve spolupráci s rodinou zachovat co nejdéle soběstačnost klientů, aby mohli prožít důstojný život tam, kde se cítí doma.

Cíle:

 • umožnit klientům žít ve vlastním bytě
 • zlepšit kvalitu života klientů ve stáří a nemoci
 • individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, případně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti
 • průběžným vzděláváním zaměstnanců poskytovat kvalitní peč. službu
 • usilovat o co nejlepší zachování kvality života klientů zajišťováním návazných služeb
 • snažit se o to, aby osamělí klienti nebyli izolováni od okolního prostředí.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. h.
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

20

Charitní ošetřovatelská služba

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Osobní asistence

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecko

Občanská poradna - odborné sodiální poradenství

Denní stacionář při Dovově pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích

Adresa: Sokolská 68, Ústí nad Orlicí – Kerhartice, 562 04

Tel: 465 522 375, 731 402 341
E-mail: dps.ustino@seznam.cz
Web: www.uo.charita.cz

Kontaktní osoba: Veronika Šimková

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 7:00 h – 15:30 h, po domluvě i déle, sobota a neděle: 10:00 h 12:00 h.