Péče o duševní zdraví, z.s.

Péče o duševní zdraví - středisko Ústí nad Orlicí

Péče o duševní zdraví, z.s.

zapsaný spolek

Pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci.

Sídlíme v budově Okresního mysliveckého spolku v ulici Malé Hamry č. p. 355. Je to bílá budova, zčásti obložená tmavým dřevem a se zelenou střechou.

Jak se k nám dostanete?

 • Pěšky – od autobusu a od vlaku

 Od autobusového nádraží

Půjdete od autobusového nádraží nahoru ulicí Lochmanova směrem k budově pošty, před ní mírně dolů doprava ulicí Hakenova a zahnete doleva do náměstí ulicí Mistra Jana Kociána. Na Mírovém náměstí půjdete podloubím dolů k radnici, která se nachází na pravém rohu náměstí. Od Městského úřadu se dáte dolů ulicí Sychrova a dále pokračující ulicí Malé Hamry. Sídlíme v budově Okresního mysliveckého spolku, poslední budova v ulici na pravé straně hned vedle hlavní silnice (bílá budova, z části obložená dřevem a zelenou střechou).

 Od vlakového nádraží

Půjdete ulicí Nádražní, až přijdete k hlavní silnici. Poté podél hlavní silnice ulicí M. R. Štefánika, podchodem a dále po ulici M. R. Štefánika, která pokračuje ulicí Husova. Ulice Malé Hamry je jako druhá nahoru do náměstí (z Vašeho pohledu ulice vlevo). Sídlíme v budově Okresního mysliveckého spolku, první budova v ulici na levé straně (bílá budova, z části obložená dřevem a zelenou střechou).

 • Autem

 Od České Třebové a Lanškrouna

Pojedete po silnici č. 14 Třebovská, přes Dlouhou Třebovou, dále po silnici č. 14 Moravská. Na druhé světelné křižovatce v Ústí nad Orlicí zahnete doprava po ulici M. R. Štefánika, ul. Husova. Ul. Malé Hamry je z Vašeho pohledu druhou ulicí, která vede nahoru do náměstí (cca 100 metrů od křižovatky).

Od Letohradu a Žamberka

Při příjezdu do Ústí nad Orlicí zahnete na 3. světelné křižovatce doleva do ulice M. R. Štefánika, ul. Husova. Ulice Malé Hamry je z Vašeho pohledu druhou ulicí, která vede nahoru do náměstí (cca 100 metrů od křižovatky).

 • Služba sociální rehabilitace
 • Skupinové aktivity a nácvikové skupiny

Služba sociální rehabilitace Služba je poskytována terénní a ambulantní formou, je dobrovolná, bezplatná, při poskytování služeb klademe důraz na práci v přirozeném prostředí, individuální přístup respektující potřeby a situaci uživatele. Služba je otevřená pro konzultace rodinným příslušníkům, blízkým, ošetřujícím lékařům  a institucím v sociální oblasti. Pomáhá při vyřizování úředních záležitostí, s organizační pomocí,  s finančním hospodařením a vyřizováním povinností kolem. Dále pomáhá s problémy v oblasti bydlení, při řešení krizových situací, s praktickým tréninkem dovedností a edukací o projevech onemocnění.

Skupinové aktivity a nácvikové skupiny Pořádání skupinových aktivit formou tematicky orientovaných nácvikových skupin – nácvik dovedností jako vaření, praní a péče o domácnost, komunikace s důrazem na jednání s budoucím zaměstnavatelem. Dále klub volnočasových aktivit s cílem naučit uživatele organizovat svůj volný čas ve společnosti druhých lidí, učit se využívat místních zdrojů (kulturních, sportovních a jiných) a v tematicky orientovaných skupinách získat dovednosti pro větší samostatnost.

Adresa: Komenského 156, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 381 521, 778 767 765
E-mail: martina.zahrajova@pdz.cz
Web: www.pdz.cz

Pobočky:
 • Bělehradská 389, Pardubice , 530 09
 • Městský park 274, Chrudim , 537 01
 • Kavčí plácek 121, Hradec Králové , 500 03
 • 17. listopadu 1074, Jičín , 506 01
 • Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou , 516 01
 • Mladých 325, Pardubice , 530 09
 • Tyršova 59, Náchod , 547 01
Kontaktní osoba:

Bc. Martina Zahrajová, vedoucí střediska

Provozní doba:

pondělí – pátek: 9:00 h – 17:00 h

Kontaktní den: pondělí 10:00 h – 15:00 h