Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Osobní asistence Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Osobní asistence je služba poskytovaná lidem s různými typy postižení z celého  orlickoústeckého okresu.  Službu lidem poskytujeme v jejich domácnostech a všude jinde tam kde se právě pohybují. Osobní asistent pomáhá s tím, co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne sám. Jsme tu proto, abychom seniorům, nemocným a lidem s postižením umožnili žít plnohodnotným způsobem života. Služba je určena uživatelům od 3 let věku.

Osobní asistence pomáhá lidem orlickoústeckého okresu, kteří potřebují pomoc další osoby z důvodu:

  • tělesného postižení
  • mentálního postižení
  • chronického onemocnění
  • vysokého věku

Cíle: umožnit klientům vést život podle svých přání a potřeb tam, kde se cítí doma; přispívat k sociálnímu začleňování klientů do společnosti, podporovat jejich sociální vazby a vztahy; aktivizovat klienty, pomáhat jim, aby docházelo k udržení nebo rozvoji schopností a dovedností; podporovat klienty v samostatnosti a nezávislosti.

osobní asistent může svému klientovi pomoci s běžnými úkony péče o vlastní osobu, s hygienou, stravováním zajištěním chodu domácnosti, kontaktem se společenským prostředím, vzdělávacími a výchovnými činnostmi nebo prosazováním práv a zájmů, v jednání s úřady apod.

16

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Občanská poradna - Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecko

Adresa: Na Kopečku 356, 561 51, Letohrad

Tel: 734 769 711
E-mail: osobni.asistence@orlicko.cz
Web: www.uo.charita.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Marie Maříková,  vedoucí osobní asistence

provozní doba kanceláře: úterý, středa, pátek: 8 - 12, 13 - 15.30 hod. provozní doba pro poskytování osobní asistence: denně 7 - 20 hod.