Český červený kříž

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

Český červený kříž

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

  • Senior doprava
  • Senior centrum 
  • Výuka první pomoci
  • Humanitární činnost
  • Bezpříspěvkové dárcovství krve
  • Zdravotnická činnost
  • Ošacovací středisko ČČK

 

Senior doprava — Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodičům s dětmi za účelem přepravy k lékaři, na nákup, vyšetření, návštěvy přátel.

Senior centrum — Jedná se o volnočasové, vzdělávací a relaxační centrum pro seniory a nejen pro ně (kavárnička – centrum setkávání, přednášky, besedy, relaxační a rehabilitační cvičení, masáže, výlety, pobyty pro seniory, počítačové kurzy, výstavy a výtvarné činnosti). Jednotlivé aktivity vychází v měsíčním přehledu (plakáty, inf. list, web).

Výuka první pomoci — Kurzy a ukázky první pomoci pro širokou veřejnost, děti, mládež, firmy a instituce.

Humanitární činnost — Příprava a pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních...).

Bezpříspěvkové dárcovství krve — Nábor a oceňování bezpříspěvkových dárců krve.

Zdravotnická činnost — Zdravotní dozory při kulturních a sportovních akcích.

Ošacovací středisko ČČK — Ošacovací středisko ČČK je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů. Středisko slouží pro příjem i výdej ošacení.

Adresa: Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 464 649 591, fax: 464 649 590, mobilní tel. 775 112 998
E-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu
Web: www.cckuo.cz

Kontaktní osoba:

Jiří Preclík, ředitel Úřadu OS ČCK

Provozní doba:

pondělí od 8:00 h – 12:00 h a od 13:00 h – 15:30 h