Občanské sdružení PAS

Občanské sdružení PAS

Občanské sdružení PAS

Poruchy autistického spektra

Nezisková organizace sdružující osoby s autismem a jejich rodiče a přátele.

Poslání a cíle služeb:

Dát šanci dětem, dospívajícím i dospělým s poruchami autistického spektra, žít co nekvalitnější život a prožívat pocit štěstí.

Cílová skupina:

Klienti s autismem, kombinovaným postižením a jejich rodiny, pedagogové a další. Oblast působení Východní Čechy, především Pardubice, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy a okolí. Na našich aktivitách, táborech, výletech jsou vítány také rodiny s dětmi s autismem z celé ČR.

Poradenství s odborníky na PAS a přednášky pro rodiče a asistenty. Klientům s PAS a jejich rodinám nabízíme různé akce; pravidelné schůzky; pobytové, letní tábory pro děti s PAS s asistenty bez rodičů (dvě skupiny); psychorelaxační pobyty pro rodiny dětmi.

Dát šanci dětem, dospívajícím i dospělým s poruchami autistického spektra žít co nejkvalitnější život a prožívat pocit štěstí; snižovat stres, napětí a pocit nejistoty u rodičů, kteří musí denně čelit nejrůznějším problémům, které s sebou autismus přináší, a kteří se obávají, co s jejich dětmi bude, až se jednou nebudou schopni už o své děti v důsledku stáří postarat; návaznost speciální péče po ukončení speciálního, základního či středoškolského vzdělávání; možnost osamostatnění se od rodiny - chráněné bydlení; pracovní uplatnění dětí s autismem; spolupráce s odborníky z oblasti PAS, organizacemi, školami, SPC, které klienti s autismem navštěvují; vytvořit komplex služeb; informovanost; možnost svěřit dítě s autismem na nějaký čas tzv. respitní odlehčovací péče; umožnit vzniku zařízení s týdenním či celoročním pobytem- chráněné bydlení (pro osoby s PAS, autismem a mentální retardací, kombinovaně postižené).

Adresa: Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 777 882 337
E-mail: os-pas@seznam.cz, zuzka.zuzu@seznam.cz
Web: os-pas.g6.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Poláková, DiS., předsedkyně

Provozní doba:

Úterý: 15:00 h – 17:00 h – dle předchozí domluvy. Aktuálně na webu APLA.