Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Občanská poradna přijímá všechny občany (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) s jakýmkoliv dotazem. Nezáleží na věku ani na místě trvalého bydliště.

OP Ústí nad Orlicí prostřednictvím poradenských služeb usiluje o to, aby občasné (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své zájmy. OP je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích a přijímá každého občana s každým dotazem. Zároveň OP podporuje občany při zvládání problémů vlastními silami. OP se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné orgány státní správy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Tím se snaží ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů a předcházet, zmírňovat nebo odstraňovat jejich těžkosti.

odborné sociální poradenství

OP poskytuje poradenství v oblastech sociální pomoci, bydlení, sociálních dávek, pracovních a mezilidských vztahů, rodiny, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele apod. Informace poskytuje bezplatně, nestranně, nezávisle a diskrétně. OP vyhledá příslušnou právní normu, poskytne výklad právních norem, nabídne radu či možnosti řešení konkrétní situace, pomůže s vyplňováním formulářů a dotazníků, s psaním písemností, konzultuje věcnou správnost písemností atd.

Denní stacionář při Domově pokojného stáří sv.Kryštofa v Kerharticích

Pečovatlská služba

Charitní ošetřovatelská služba

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Osobní asistence

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecko

Adresa: 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 520 520, 734 281 415
E-mail: poradna@orlicko.cz
Web: www.uo.charita.cz

Pobočky:
  • Na Kopečku 356, Letohrad , 561 51
  • Havlíčkova1129, Lanškroun , 563 01
  • B.Kohouta 914, Vysoké Mýto , 566 01
  • Moravská 647, Králíky , 561 69
Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Náhlíková

Provozní doba:

  • PONDĚLÍ: Ústí nad Orlicí 9 - 12 h (objednaní) 13 - 16 h (objednaní)
  • ÚTERÝ: Králíky 9 - 12 h
  • STŘEDA: Vysoké Mýto 9 - 12 h
  • ČTVRTEK: Ústí nad Orlicí 9 - 12 h 13 - 16 h (objednaní) Letohrad 9 - 12 h
  • PÁTEK: Lanškroun 9 - 12 h