Most PRO o.p.s

Most PRO o.p.s.

Most PRO o.p.s

o.p.s.

Cílová skupina: Cizinci v obtížné životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá státní občanství ČR včetně občanů Evropské unie.

Most PRO o.p.s. se sídlem v Pardubicích na třídě 17. listopadu 216, poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Poradenství je poskytováno jak cizincům z EU, tak cizincům ze třetích zemí bez rozdílu legálnosti pobytového statusu. Informuje je o možnostech uspokojování jejich práv a potřeb za účelem předcházení a vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.

  • problematika pobytu v ČR
  • pracovněprávní vztahy, zprostředkování zaměstnání
  • zprostředkování bydlení
  • asistence při úředních jednáních,ve školách, se zaměstnavateli, pronajímateli bytů apod.
  • pomoc při vyplňování úředních formulářů
  • nácvik dovedností (jednání na úřadech, hledání zaměstnání apod.)
  • zprostředkování multikulturních a vzdělávacích aktivit (kurzů českého jazyka a dalších.)

Adresa: Mistra Jana Kociana 53, Ústí nad Orlicí , 562 01

Tel: 774 412 174
E-mail: helena.grundmanova@mostlp.eu
Web: www.mostlp.eu

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Grundmanová

Služba je poskytována po předchozí telefonické domluvě s uživatelem služby.