Mimoza, středisko výchovné péče

Mimoza, středisko výchovné péče

Mimoza, středisko výchovné péče

Chtěli bychom vás informovat o stěhování našeho střediska.

Od 14.8.2013 nás najdete na nové adrese: ul. Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí

Činnost střediska se zaměřuje na děti a rodinné příslušníky při řešení problémů v rodině (rozvodová situace, konflikt s rodiči, sourozenci), ve škole (s učiteli a vrstevníky), vyslechnutí a pomoc v krizové životní situaci, psychologické a speciálně pedagogické poradenství a terapeutická pomoc při řešení osobních problémů, poradenství a pomoc v otázce zneužívání drog. Klientem je dítě, které má problémy se svým chováním, rodinnými vztahy, osobní problémy, konflikty ve vrstevnické skupině, škole, problémy s experimentováním a zneužíváním návykových látek. Cílem středisek výchovné péče je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí. Bližší informace najdete na našich internetových stránkách. Poskytované služby jsou bezplatné.

Bližší informace najdete na našich internetových stránkách.

Poskytované služby jsou bezplatné.

Adresa: Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 526 969, 737 568 228
E-mail: info@svp-mimoza.cz
Web: www.svp-mimoza.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Jirout, vedoucí střediska

Provozní doba:

pondělí – pátek: 08:00 h – 16:00 h (v jiné hodiny je možnost objednání).

Působnost služby (spádová oblast):

Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Žamberk a Litomyšl.