KONTAKT Ústí nad Orlicí, o. p. s.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

KONTAKT Ústí nad Orlicí, o. p. s.

o. p. s.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje nepřetržitou telefonickou krizovou pomoc. Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc. Jde o krizovou intervenci, která je snadno dosažitelná, anonymní, zaměřená na ventilaci emocí, zaměřená na vznik současné situace a na účelné řešení problému "tady a teď". Při práci je podporována sebejistota a sebedůvěra klienta. Telefonická pomoc se zaměřuje převážně na krátkodobé plány a na systém. Může být i prevencí toho, aby se situace dále nezhoršovala.

 

Služby poskytované KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. – Linkou důvěry Ústí nad Orlicí, jsou pro široký okruh osob. Jsou pro každého člověka, který se nachází v obtížné životní situaci a potřebuje pochopení, podporu či pomoc s řešením své situace. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je neohraničena. Služba není určena osobám k uspokojení jejich sexuálních potřeb.

Linka důvěry je určena pro všechny osoby bez omezení věku a pohlaví. Těmito osobami jsou zejména osoby v krizi.


Linka důvěry Ústí nad Orlicí je provozována neziskovou organizací KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.. Linka důvěry Ústí nad Orlicí funguje od roku 1996 v nepřetržitém, 24 hodinovém provozu. Je určena pro celý Pardubický kraj. 

Lidé se mohou na Linku důvěry obracet prostřednictvím nonstop pevné linky (telefonická krizová pomoc): 465 52 42 52. Dále mohou využít telefonické krizové pomoci prostřednictvím Skype linky: linka.duvery.uo, kde nás zastihnou denně od 9:00 - 21:00. Pokud zájemce o službu preferuje písemný kontakt, může nás kontaktovat prostřednictvím poradenského e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz, zde garantujeme odpověď do 4 kalendářních dní. Prostřednictvím poradenského e-mailu nelze řešit akutní krizové záležitosti.

 

Služba je anonymní.

Telefonická krizová pomoc

 • Telefonická krizová pomoc je poskytována prostřednictvím pevné telefonické linky nebo Skypu.
 • Posláním Linky důvěry Ústí nad Orlicí je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit  a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

Pevná telefonická linka

 

 • Telefon za cenu běžného telefonního hovoru.
 • Zaručení anonymity (nevyžadujeme Vaše jméno ani jiné osobní údaje).
 • Non-stop provoz.
 • 465 52 42 52

 

Skype

 

 • Uskutečnění hovoru prostřednictvím programu Skype zdarma.
 • Zachování anonymity.
 • Telefonická krizová pomoc prostřednictvím programu Skype poskytována od 9:00 – 21:00 hodin.
 • linka.duvery.uo

 

E-mailové poradenství

 • Dostupnost a bezbariérovost.
 • Anonymita.
 • Na e-mail odpovídají pracovníci, kteří pracují na Lince důvěry Ústí nad Orlicí.
 • Poradenství po e-mailu nenahrazuje telefonickou krizovou pomoc.
 • Negarantujeme okamžitou odpověď na naléhavé e-maily.
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Odpovědi jsou zpracovány v nejbližším možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme nejpozději do 4 pracovních dnů).
 • V akutních případech se obracejte na Linku důvěry Ústí nad Orlicí – 465 52 42 52.
 • Posláním e-mailového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci nebo trápení. E-mailové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami.
 • napis@linkaduveryuo.cz

Přednášky a besedy o činnosti Linky důvěry na základních, středních a vyšších odborných školách či v jiných zařízeních sociálních služeb.

Ročně realizováno cca 2 000 hovorů.

Adresa: neveřejná, Ústí nad Orlicí, 56201

Tel: 465 524 252
E-mail: lduo@seznam.cz
Web: www.linkaduveryuo.cz

Kontaktní osoba:

Dále lze kontaktovat prostřednictvím Skype linky: linka.duvery.uo