Orlickoústecká nemocnice a.s.

Ergoterapie, rehabilitační ambulance

Orlickoústecká nemocnice a.s.

Ergoterapie je lékařem předepsaná léčebná činnost pro tělesně, duševně nebo smyslově postižené osoby.
Jedná se o využití práce nebo různých jiných např. výtvarných činností přiměřeným způsobem podle onemocnění a stavu klienta.

Cílem ergoterapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném životě. V ergoterapii cílené se zaměřujeme na konkrétní deficit. Využíváme různých pomůcek pro zvětšení rozsahu pohybu, zvětšení svalové síly, zlepšení jemné motoriky a pro koordinaci pohybu. Tj. cvičení s therabandy, terapeutickými hmotami, provádíme transkalozní facilitaci, senzomotorickou stimulaci a grafomotoriku.

U klientů s fatickými poruchami se provádí čtení z afatického slovníku. Ergoterapie cílená se provádí individuálně. U imobilních klientů se provádí cílená ergoterapie na lůžku. Ergoterapie zaměstnáváním slouží k odpoutání klienta od samoty, nemoci, bolesti, k udržení jemné motoriky a k integraci klienta do společnosti. Provádí se činnosti, při kterých se využívají přírodní materiály, práce s papírem, barvami, šití, vyšívání, malování na sklo, ubrousková technika a práce v keramické dílně.

Kondiční ergoterapie: úkolem je odpoutat pozornost od nepříznivého vlivu onemocnění a udržet duševní pohodu, zvláště je-li onemocnění dlouhodobé nebo trvalé (chronické, progredující).
Cílená (na postiženou oblast) ergoterapie: jde o motivaci pohybu, který má být přesný, cílený a dávkovaný.
Ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění: smyslem je podchycení postiženého v co nejkratší době od vzniku zdravotního postižení a ještě v době pracovní neschopnosti začít s intenzivní rehabilitací v širokém slova smyslu – komplexní RHB péče.
Ergoterapie zaměřená na výchovu soběstačnosti a samostatnosti v běžných denních činnostech.

Adresa: Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 710 444
Web: www.ou-nem.cz

Kontaktní osoba:

prim. MUDr. Dědková

Provozní doba:

denně od 08:00 h – 11:00 h