CEMA Žamberk, z.ú.

Domov na skalách

CEMA Žamberk, z.ú.

zapsaný ústav

Cílovou skupinou jsou ženy amatky s dětmi:

  • týrané a zneužívané
  • které ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí
  • které nemohou vést důstojný život
  • nezvládající základní péči o děti a vedení domácnosti
  • které souhlasí s vnitřními předpisy Domova
  • zpravidla z Pardubického kraje a Rychnovska

Napomáhat ženám a matkám s dětmi,které potřebují dočasné bydlení, pomoc při neshodě v rodině,či ohrožení a při zajištění základních životních potřeb.Usilujeme pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobemživota.

Poskytneme ženám bezpečné ubytování se základním vybavení na dobu určitou, předáme jim informace potřebné k řešení jejich tíživé situace podle jejich přání.

Adresa: Československé Armády 728, Žamberk, 564 01

Tel: 465 321 295
E-mail: domov@pohoda.org
Web: www.pohoda.org

Kontaktní osoba:

Bc. Dagmar Jansová

Provozní doba: nepřetržitý provoz