Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

DD UO poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naší cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením.

Posláním Domova důchodců Ústí nad Orlicí je poskytovat sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby, které vycházejí z individuálně stanovených potřeb klientů, poskytovat klientům takovou podporu a pomoc, která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života při zachování maximální samostatnosti, respektovat a podporovat individuální charakter, důstojnost a sociální začleňování klientů.

Poskytujeme ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ubytování poskytujeme celoročně v jednolůžkových až třílůžkových pokojích.

139 lůžek

Adresa: Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 521 061–4
E-mail: info@dduo.cz
Web: www.dduo.cz

Kontaktní osoba:

Marcela Šlezingrová, ředitelka

Eva Plívová, sociální pracovnice

Provozní doba: nepřetržitě