Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Denní stacionář při Domu pokojného stáří sv. Kryštofa

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Stacionář je určen pro částečně soběstačné seniory a tělesně postižené od 40 let věku.

Denní stacionář slouží pro denní pobyty seniorů a tělesně postižených od 40 let z oblasti orlickoústecka, kteří nemohou žít zcela samostatně, ale rodina či osoba blízká se o ně část dne stará v jejich domácím prostředí. Snažíme se uspokojit tělesné, sociální i psychické potřeby klientů. Služba denního stacionáře slouží i rodině, která o svého blízkého pečuje, protože jí tak umožňuje odpočinek od náročné péče.

Cíle: možnit klientovi co nejdelší pobyt v domácím prostředí; poskytovat klientovi kvalitní péči v době, kdy se rodina o něj nemůže postarat; individuálně aktivizovat klienta za účelem udržení, případně zlepšení jeho soběstačnosti a dovedností; poskytnout rodině jistotu, že klient nezůstane doma bez pomoci.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

8 klientů

Pečovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba

Osobní asistence

Občanská poradna - odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecko

 Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa: Sokolská 68, Ústí nad Orlicí – Kerhartice, 562 04

Tel: 465 522 375, 731 402 341
E-mail: dps.ustino@seznam.cz
Web: www.uo.charita.cz

Kontaktní osoba: Veronika Šimková

Provozní doba: pondělí – pátek: 07:00 h – 15:30 h