Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Chráněné bydlení

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

příspěvková organizace

Posláním Chráněného bydlení je poskytovat pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního postižení, chronického nebo duševního onemocnění, podporu a motivaci k rozvoji jejich samostatnosti tak, aby vedli běžný způsob života.

Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem k svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem je zajistit klientům spokojené bydlení a umožnit jim prožití aktivního a důstojného života tak, jako by jej prožili v domácím prostředí prostřednictvím např.:

  • umožnění kontaktu s rodinou, přáteli dle vlastního uvážení
  • vytváření příjemného prostředí (modernizací a rekonstrukcí)
  • zajištění kulturního a společenského vyžití
  • zvyšování profesionální úrovně poskytované služby.

Poskytujeme: ubytování, stravování, pomoc při zajišťování stravy a chodu domácnosti, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí …

124 klientů,  

64 jednolůžkových obytných jednotek

30 dvoulůžkových obytných jednotek

Bližší informace k přijetí do Chráněného bydlení a tiskopis "Žádost o přijetí" spolu s dalšími dokumenty potřebnými k podání žádosti o umístění je možné vyzvednout přímo v budově Chráněného bydlení v kanceláři sociální pracovnice. Nezávazná, předběžná prohlídka je z naší strany vítána.

Adresa: Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí, 562 06

Tel: 736 503 570 – sociální pracovnice, 734 860 358 -9 - účetní
E-mail: csp.uo@seznam.cz
Web: www.csp-uo.cz

Kontaktní osoba:

Jana Ešpandrová, ředitelka

Provozní doba: pondělí – pátek: 6:30h – 15:30 h