Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Charitní ošetřovatelská služba Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Posláním CHOS je poskytovat nemocným, zdravotně postiženým lidem a seniorům v jejich domácím prostředí, laskavou a odbornou zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Cílem je zajistit klientům co nejdelší pobyt ve vlastním prostředí, zachování kvalitního života, styk s okolním prostředím.

 • aplikace injekcí
 • vyšetření glykémie
 • péče po amputacích a úrazech
 • převazy
 • cévkování, klyzma
 • prevence a léčba proleženin
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • kontrola základních životníchfunkcí
 • péče o těžce nemocné a umírající
 • zaškolení rodiny v péči onemocného člověka
 • nácvik soběstačnosti
 • pohybové aktivity
 • další výkony požadované ošetřujícím lékařem
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • ošetřování stomií

Návštěvy se poskytují maximálně třikrát denně, sedm dní v týdnu podle závažnosti stavu a doporučení lékaře. Velmi důležitá je spolupráce s rodinou.

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Osobní asistence

Občanská poradna - odborné sociální poradenství

Pečovatelská služba

Denní stacionář při Domově pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecko

Adresa: 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 524 715, 731 402 340
E-mail: kaplanova.petra@orlicko.cz

Pobočky:
 • Na Kopečku 356, Letohrad , 561 51
 • nám. A.Jiráska 2, Lanškroun , 563 01
Kontaktní osoba:

Petra Kaplanová, vrchní sestra

Provozní doba:

nepřetržitě