Centrum pro život

Centrum pro život

Centrum pro život

Cílem projektu „CENTRUM PRO ŽIVOT“ je vytvoření informačního a edukačního centra pro onkologicky nemocné klienty, jejich blízké a známé a pro širokou veřejnost. Hlavní náplň centra je organizovat kampaně ve prospěch prevence a léčby onkologických onemocnění. Zdraví je stav duševní a fyzické pohody. Cílem centra je péče o duševní zdraví našich obyvatel a zvýšení povědomí veřejnosti o onemocněních postihující ženy, muže a bohužel i děti. Pomoc onkologicky nemocným, jejich rodinám a přátelům. Pomoci porozumět základním principům proti nádorové léčby.

Poskytujeme psychickou podporu, pomoc při hledání cesty k novému životu bez obav, problémů a strachu co bude dál. Klienti u nás najdou užitečné rady a informace, vhodné prostředí na intimní rozhovory, potřebné kontakty na odborníky. Velká část činností je věnována prevenci – základním informacím o nádorových onemocnění formou přednášek pro veřejnost, na školách, ve firmách, která bude doplněna reklamní kampaní. Garantem projektu je MUDr. Zdeňka Svobodová, Okresní odborník pro RDG. V roce 2002 získalo RDG oddělení, jako jedno z prvních v ČR, statut akreditovaného mamodiagnostického centra.

Adresa: —, —, —

Tel: 775 214 411
E-mail: foglova@seznam.cz

Kontaktní osoba:

Naďa Vašinová, realizátor projektu

Provozní doba:

Dle telefonické domluvy.