Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

s. r. o.

Základní aktivita – ošetřovatelská domácí péče ordinovaná lékařem je hrazena ZP na základě uzavřených smluv, bez ordinace lékaře lze sjednat péči za přímou úhradu. Smluvními partnery jsou zdravotní pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 211.

Komplexní oš. péče, nácvik soběstačnosti, sebepéče, oš. rehabilitace, příprava a podávání léků, kontroly TK, glykémie, váhy, kontrolní odběry krve a moče, kontrolní odběry u diabetiků, nácvik a aplikace inzulinu, inhalace, biopsychosociální poradenství, ambulantní forma hospice, péče o umírající v rodině, pomoc rodinám umírajících, paliativní péče dle ordinace oš. lékaře, převazy kožních defektů (bércových vředů), dekubitů, vlhké hojení ran, aplikace terapeutických obvazů (provádějí sestry vyškolené v edukačním centru pro hojení ran), zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhradu, na základě smlouvy o výpůjčce přednostně v rodinách, kde provádíme ošetřovatelskou péči, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, poskytování služeb pro rodinu a domácnost (živnostenský zákon).

Služby poskytuje tým zkušených středně zdravotnických pracovníků, registrované zdrav. sestry, v rodinách klientů, pod vedením manažerky komplexní domácí péče p. Moniky Pirklové, mobil.tel. 724 032 058.

Výše uvedené služby poskytujeme ve spádových oblastech Orlickoústecka, Českotřebovska, Sloupnice, Vysokomýtska, Lanškrounska, Letohrad a Králíky. Řešíme vzájemnou zastupitelnost služeb o víkendech, svátcích. Ceník za služby bez ordinace lékaře a za zapůjčení kompenzačních pom., lze získat na tel. čísle 724 032 058 nebo u sestry provádějící oš. péči.

Adresa: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 602 703 674
E-mail: verspa@seznam.cz
Web: www.ckpuo.cz

Kontaktní osoba:

Věra Špatenková, jednatel společnosti

Provozní doba:

nepřetržitě