CEDR Pardubice o.p.s.

CEDR Pardubice o.p.s.

CEDR Pardubice o.p.s.

obecně prospěšná společnost

Posláním obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice je pomáhat lidem s duševním onemocněním, zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí a vytvářet pracovní místa pro osoby obtížně zaměstnavatelné.

Cílem poskytovaných sociálních služeb je dosažení maximální samostatnosti uživatele s co nejmenší mírou nutné podpory.

CEDR Pardubice je obecně prospěšnou společností, která od roku 1994 poskytuje sociální služby osobám s duševním onemocněním. Provozuje sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby. V rámci sociálně terapeutických dílen probíhá pracovní rehabilitace a podpora umožňující uživatelům návrat na trh práce. Organizace neposkytuje pouze sociální služby, ale v Pardubicích také zřizuje chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním omezením.

V roce 2010 vznikla v Ústí nad Orlicí pobočka, která poskytuje 2 registrované sociální služby: sociálně terapeutickou dílnu a sociálně aktivizační služby.

Služby nabízeme dospělým lidem s diagnozou psychotického onemocnění (psychoza schizofrenní nebo afektivní, která probíhá dlouhodobě nebo v opakovaných atakách), chronických poruch osobnosti, neurózou či poruchou s lehčí formou mentální retardace.

Najdete nás na adrese T. G. Masaryka 115 v Ústí nad Orlicí. Při cestě z Mírového náměstí minete po pravé straně Finanční úřad a prodejnu Vesna, za kterou odbočíte vpravo do slepé uličky. Po cca 50 m máme vchod označený zelenou šipkou a logem organizace na zděné zídce.

  • Sociálně terapeutická dílna
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutická dílna slouží k nácviku základních pracovních dovedností. Služba je poskytována individuálním přístupem a vyšší mírou podpory pracovního asistenta. Služba je vázána rehabilitačním plánem a ukončena po naplnění cíle v rehabilitačním plánu. S uživatelem služby je sepsána pouze Smlouva o poskytnutí služby. Docházka do dílny je individuální – i méně dnů, hodin v týdnu. Služba je bezplatná.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízí lidem možnost aktivně trávit svůj volný čas a pomoc při hledání cesty jak řešit problémy, tak aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami zvolí. Nabídka aktivit: zájmové kroužky, vzdělávací aktivity, socioterapeutické poradenství a socioterapeutické programy.

Kapacita sociálně terapeutické dílny je 9 rehabilitačních míst, maximální denní kapacita je 6 uživatelů.

Kapacita sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je 25 uživatelů ročně.

Adresa: T.G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 463 034 316, 603 542 697, 605 350 525
E-mail: usti@cedrops.cz, kratka@cedrops.cz
Web: www.cedrops.cz

Pobočky:
  • Jana Palacha 324, Pardubice , 530 02
Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Krátká, vedoucí sociální pracovník

Provozní doba:

Sociálně terapeutická dílna v pracovní dny: 07:00 h - 15:30 h

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v pracovní dny: 11:30 h - 15:30 h

Komunikovat s nám můžete i prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde nás najdete pod názvem: CEDR Pardubice o.p.s.