Abraham klub ŘKF v Ústí nad Orlicí

Abraham klub ŘKF v Ústí nad Orlicí

Abraham klub ŘKF v Ústí nad Orlicí

Senioři tvoří podstatnou část naší populace, proto Římskokatolická farnost – děkanství v Ústí nad Orlicí nezapomíná ani na nejstarší generaci, které mimo jiné nabízí smysluplné naplňování volného času. Kromě duchovních aktivit jí pomáhá rozvíjet intelektuální a kulturní schopnosti.

Abraham klub je sdružení seniorů, kteří se pravidelně jednou měsíčně setkávají v prostorách farní budovy, jezdí na výlety, vyvíjejí charitativní činnost pro chudé a podobně. Návštěvníci klubových setkání (50 lidí i více) si společně připomínají svá životní výročí, sami si připravují program i pohoštění, zvou mezi sebe zajímavé osobnosti společenského a kulturního života, cestovatele, organizují kvízy a znalostní soutěže. Dochází k vzájemnému propojení mezi generacemi, např. při vystoupení dětí ke Dni matek, divadelních scénkách, hudebních a tanečních představeních dětí a mládeže pro seniory. Spolupráce se seniory, kteří nemohou docházet na klubová setkání ze zdravotních důvodů, ale využívají naši službu – 150 seniorů.

  • přednášky, besedy na různá témata
  • povídání s pozvanými osobnostmi
  • rukodělné, výtvarné, charitativní a misijní aktivity
  • vzdělávací aktivity
  • společenské akce při různých příležitostech - blahopřání jubilantům, vánoční besídky, oslava Dne matek apod.
  • poznávací výlety.

Adresa: Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

Tel: 465 523 564
E-mail: v.brokes@seznam.cz
Web: www.farnostuo.cz

Kontaktní osoba:

Th. Bc. Vladislav Brokeš, děkan

Provozní doba:

Dle programu cca 1x za měsíc.