ABATAB, spolek pro péči o rodinu

ABATAB, spolek pro péči o rodinu

ABATAB, spolek pro péči o rodinu

spolek

Od 4. 1. 2016 poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Cílová skupina: rodiny s dětmi (biologické i náhradní).

Rodině pomáháme tak, aby ve spolupráci s námi překonala nepříznivou situaci, ve které se ocitla.

Cílem služby je zachovat nebo obnovit funkce rodiny, s rodiči vytvářet bezpečné rodinné prostředí, které umožňuje setrvání dětí v rodině nebo jejich návrat do rodiny původní.

Pracovnice spolupracují s rodinami a dětmi převážně v jejich přirozeném prostředí, tj. v místě jejich bydliště. Spolupracují s dalšími institucemi a službami při řešení situace ohrožených dětí.

Služba je poskytována na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.

 

Služba je poskytována převážně v terénu, tj. v rodinách, v pracovním týnu v čase 8 - 18 hod., případně o víkendu či v jinou dobu.

Ambulantní forma služby je poskytována na adresách:

 • ČS. legií 500, Pardubice - v pondělí, v čase 8 - 17 hod.
 • Česká Třebová, DDM Kamarád, Sadová 1385 - každé liché úterý v čase 8 - 15 hod.
 • Lanškroun, ul. 28. října 202 - ve čtvrtek, v čase 13 - 15 + dle objednání
 • Ústí nad Orlicí, ČS. armády 1181 - ve středu, v čase 13 - 15 + dle objednání (možnost jednání i v jiné dny)

Sociální služba je poskytována vše rodinám s dětmi, jak biologickým tak náhradním.

V rámci sociálně právní ochrany dětí poskytujeme jen tzv. asistované styky, které jsou nařízeny soudem.

Náhradní rodiny podporujeme tím, že jim poskytujeme poradenství, nabízíme naši přítomnost u kontaktů dětí s rodiči či sourozenci, pomáháme se sepisováním návrhů k soudu, podporujeme náhradní rodiče ve výchově dětí aj. Nejedná se o doprovázení pěstounských rodin, nejedná se o práci s náhradními rodinami na základě podepsaných/uzavřených dohod.

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je individuálně zaměřená podpora rodinám s dětmi v tíživé situaci.

 • podpora se týká zejména zvyšování životních a výchovných kompetencí pečovatelů,
 • podpora je zaměřena na prevenci a odstranění ohrožení či na zmírnění dopadů ohrožujících situací pro děti,
 • podpora vede k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin.

Co nabízíme:

 • Základní poradenství – poskytnutí informací potřebných k řešení situace klienta (informace o dávkách, službách aj.).
 • Dlouhodobější podporu rodinám a dětem – jedná se o podporu a nácvik rodičovského chování, o změnu výchovy, pomoc při vedení hospodaření, udržování domácnosti, rozvoj nových dovedností, o podporu k zachování rodiny.
 • Asistence – zajištění asistence u kontaktu, u předání dítěte od jednoho rodiče k druhému a realizace kontaktu na neutrální půdě.

kapacita služby je stanovena na 80 rodin za rok

spolupráce se službami, které klient využívá nebo potřebuje, jako např. azylové domy, SVP Mimóza, poradny aj.

Adresa: ČS. legií 500, Pardubice, 530 02

Tel: 724 567 900
E-mail: martina.tresnakova@abatab.cz
Web: www.abatab.cz

Pobočky:
 • Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí , 56201
 • Sadová 1385, Česká Třebová , 56002
 • ul. 28. října 202, Lanškroun , 56301
Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Třešňáková, vedoucí služby